פינת השאלות

חזרתי
איפה קנית?
זוכרים פעם
השאלה ה200
נו יש ריח של חדש?
ברההה
מה הלוז?
הודעה!