סיפורים קצרים

מיקה
להתראות
האנה וראני
סרטן ?
א חיו ת