עולם האורקים

עולם האורקים

תקציר

עולם חדש שבו רק יצורים על טבעיים ומוזרים שולטים. והאורקים הם המין השולט, הם אלו ששולטים בעולם, בכול ניורלד. ובתוכו קיים אורק שונה לואג וירג נאר [luug virg nar]
מותר לכל גיל
totinechama

פרולוג -1

העולם של האורקים הם המין השולט. אין בני אנוש רק יצורים על טבעיים שולטים בעולם.

האורקים שתפסו את התפקיד של המין שהשולט, שולטים בכול הניורלד [new world]*.

ובתוכו קיים אורק בשם לואג וירג נאר [luug virg nar]* אביו היה אורק גאה וחזק ולכך לבת זוג מין מהמגדר נקבה משבט האנמה נאנטה של אנשי החיות שהייתה בעלת אלמנט הליקו[leiko],

הוא גדל עם אביו בשבט הקריירים ששם לא קבלו אותו כמו שהו בגלל המראה שלו אז הוא החליט לעזוב והתחיל לנדוד בעולם הניורלד וביום אחד שהיה רגיל לחלוטין אורק זר החליט שהוא הקווטזנט שלו ולכך אותו איתו

0 תגובות
עולם האורקים