התחברות לאתר

הדיבור שלי

הלוח שלי
666
חברים
4
ספרים
303
מועדפים


!𝒲𝑒𝐿𝒸𝒪𝓂𝐸 𝓉𝑜 𝓂𝓎 𝓅𝓇𝑜𝒻𝒾𝓁𝑒


תמונה קשורה


אנושימה ג´ונקו ✧ דאנגאנרונפה ✧ תפוסה לאנג´ל ✧ פופי
היי ^^ הגעתם לפרופיל של ילדה קרינג´ית ומשועממת.


אני אוהבת את פופי, דאנגאנרונפה ועוד כמה דברים שבטח שכחתי.


אם אתם הולכים להכיר אותי, שתדעו שאני אחפור לכם הרבה, אז שמרו מרחק ;-;


סליחה אם פגעתי כאן במישהו. אם עדיין לא התנצלתי בפניכם, כנראה שאין לי סיבה.


ונראה לי שזהו. אז ביי, כנראה P:
Love Letter by StampMakerLKJ Friennds by StampMakerLKJ Paper by StampMakerLKJ
Kill Me (Stamp) by ghoulrdeep title (stamp) by ghoulrso sad by glovannasDarling (Stamp) by ghoulr

ehehehehe by glovannasWhy Stamp by glovannasuwu stamp by tamrieI

Error by JustYoungHeroesplease stop, i just can´t.... by JustYoungHeroes

(STAMP) Dream by jamsbunnies

*shrug* (Stamp) by ghoulrChoose Compassion by MissLunaRose

46 by hibiiyoo+ stay strong! + by LittleRyuuYou matter (Stamp) by ghoulr

(FTU STAMP) I´m sorry. by jamsbunniesJiji | Kiki´s Delivery Service by JustYoungHeroesPastel Love Stamp by milkyribbonStamp - I love pastel space by faithful24

Stamp: I love Books by apparate[ stamp | NO NO NOPE NONO ] by saarosI tried... I can´t anymore by JustYoungHeroesStamp: I love cotton candy by apparatePretty Fan Stamp by Mel-Rosey
𝔞𝔩𝔩 𝔪𝔶 𝔩𝔦𝔣𝔢 𝔦 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔟𝔢𝔢𝔫 𝔥𝔦𝔡𝔦𝔫𝔤, 𝔰𝔢𝔞𝔯𝔠𝔥𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔩𝔩 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔦𝔪𝔢 𝔥𝔦𝔡𝔦𝔫𝔤.

 𝔦 𝔥𝔦𝔡𝔢 𝔣𝔯𝔬𝔪 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥, 𝔴𝔥𝔢𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔩𝔦𝔢𝔰 𝔭𝔯𝔬𝔱𝔢𝔠𝔱 𝔪𝔢. 

𝔦 𝔟𝔢𝔱𝔯𝔞𝔶𝔢𝔡 𝔞𝔫𝔡 𝔩𝔦𝔢𝔡 𝔱𝔬 𝔢𝔳𝔢𝔯𝔶𝔬𝔫𝔢,

 𝔦 𝔪𝔞𝔡𝔢 𝔱𝔥𝔢𝔪 𝔨𝔦𝔩𝔩 𝔢𝔞𝔠𝔥 𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯. 

𝔟𝔲𝔱 𝔦 𝔡𝔦𝔡 𝔫𝔬𝔱 𝔫𝔬𝔱𝔦𝔠𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔦𝔱 𝔥𝔲𝔯𝔱 𝔪𝔢. 

𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔠𝔞𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔪𝔢 "𝔱𝔥𝔞𝔱´𝔰 𝔦𝔱, 𝔤𝔦𝔳𝔢 𝔲𝔭!" 𝔦´𝔪 𝔫𝔬𝔱 𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔬 𝔤𝔦𝔳𝔢 𝔲𝔭. 

𝔫𝔬. 𝔫𝔬𝔱 𝔫𝔢𝔠𝔢𝔰𝔰𝔞𝔯𝔦𝔩𝔶 𝔫𝔬𝔴, 𝔴𝔥𝔢𝔫 𝔦´𝔪 𝔠𝔩𝔬𝔰𝔢 𝔱𝔬 𝔴𝔦𝔫𝔫𝔦𝔫𝔤. 

𝔱𝔥𝔢 𝔯𝔢𝔞𝔩 𝔡𝔢𝔰𝔭𝔞𝔦𝔯-𝔟𝔦𝔱𝔢 𝔪𝔢. 𝔦 𝔴𝔞𝔰 𝔩𝔢𝔣𝔱 𝔞𝔩𝔬𝔫𝔢, 

𝔴𝔦𝔱𝔥𝔬𝔲𝔱 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔞𝔰𝔰𝔦𝔬𝔫 𝔬𝔯 𝔣𝔢𝔢𝔩𝔦𝔫𝔤𝔰

. 𝔦´𝔪 𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱𝔩𝔢𝔰𝔰. 𝔥𝔲𝔪𝔞𝔫𝔦𝔱𝔶 𝔰𝔥𝔞𝔱𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡, 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔰𝔞𝔫𝔡𝔰 𝔬𝔣 𝔤𝔩𝔞𝔰𝔰.

 𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱´𝔰 𝔞𝔩𝔩 𝔪𝔶 𝔣𝔞𝔲𝔩𝔱. "𝔤𝔦𝔳𝔢 𝔲𝔭, 𝔶𝔬𝔲 𝔤𝔬𝔱 𝔴𝔥𝔞𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔴𝔞𝔫𝔱𝔢𝔡!"

 𝔫𝔬. 𝔫𝔬𝔱 𝔫𝔢𝔠𝔢𝔰𝔰𝔞𝔯𝔦𝔩𝔶 𝔫𝔬𝔴. "𝔪𝔞𝔶𝔟𝔢 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔣𝔲𝔱𝔲𝔯𝔢" 𝔦 𝔞𝔩𝔴𝔞𝔶𝔰 𝔞𝔫𝔰𝔴𝔢𝔯.

 𝔦´𝔪 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔤𝔢𝔱𝔱𝔦𝔫𝔤 𝔥𝔲𝔯𝔱 𝔪𝔶𝔰𝔢𝔩𝔣, 𝔦𝔤𝔫𝔬𝔯𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔬𝔪𝔪𝔢𝔫𝔱𝔰.

 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔥𝔲𝔯𝔱𝔰, 𝔦´𝔪 𝔱𝔦𝔯𝔢𝔡 𝔬𝔣 𝔱𝔯𝔶𝔦𝔫𝔤!𝔦 𝔰𝔱𝔞𝔶𝔢𝔡 𝔰𝔱𝔲𝔠𝔨, 

𝔦𝔫𝔰𝔱𝔢𝔞𝔡 𝔬𝔣 𝔟𝔢𝔦𝔫𝔤 𝔣𝔯𝔢𝔢. 𝔦 𝔟𝔯𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔦𝔱 𝔬𝔫 𝔪𝔶𝔰𝔢𝔩𝔣,

 𝔟𝔲𝔱 𝔱𝔥𝔢 𝔴𝔥𝔢𝔢𝔩 𝔱𝔲𝔯𝔫𝔢𝔡 𝔬𝔳𝔢𝔯. 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱, 𝔴𝔥𝔞𝔱´𝔰 𝔥𝔢𝔯 𝔫𝔞𝔪𝔢?

 𝔰𝔥𝔢 𝔡𝔦𝔢𝔡 𝔣𝔦𝔯𝔰𝔱. 𝔦𝔱 𝔴𝔞𝔰 𝔞𝔩𝔩 𝔟𝔢𝔠𝔞𝔲𝔰𝔢 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔤𝔲𝔶 𝔴𝔥𝔬´𝔡 𝔰𝔱𝔲𝔠𝔨 𝔥𝔦𝔰 𝔨𝔫𝔦𝔳𝔢𝔰 𝔦𝔫 𝔦𝔱. 

"𝔟𝔞𝔡 𝔤𝔦𝔯𝔩, 𝔴𝔥𝔢𝔫 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔶𝔬𝔲 𝔰𝔱𝔬𝔭?" "𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯! 𝔶𝔬𝔲 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔫𝔬𝔱 𝔣𝔬𝔯𝔠𝔢 𝔪𝔢!"

 𝔱𝔥𝔢𝔶 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔯𝔦𝔤𝔥𝔱, 𝔞𝔫𝔡 𝔱𝔥𝔢𝔶 𝔰𝔭𝔬𝔨𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥.

 𝔴𝔥𝔦𝔩𝔢 𝔦 𝔴𝔞𝔰, 𝔦 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔩𝔦𝔢. 𝔦 𝔭𝔩𝔢𝔞𝔡𝔢𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔥𝔢𝔩𝔭,

𝔟𝔲𝔱 𝔫𝔬 𝔬𝔫𝔢 𝔩𝔦𝔰𝔱𝔢𝔫𝔢𝔡 𝔱𝔬 𝔪𝔢. 𝔱𝔥𝔢 𝔭𝔦𝔱 𝔦𝔰 𝔡𝔢𝔣𝔦𝔫𝔦𝔱𝔢𝔩𝔶 𝔡𝔢𝔢𝔭, 𝔟𝔲𝔱 𝔦 𝔡𝔲𝔤 𝔦𝔱. 

𝔦 𝔟𝔯𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔞𝔩𝔩 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔬𝔫 𝔪𝔶𝔰𝔢𝔩𝔣, 𝔞 𝔭𝔦𝔩𝔢 𝔬𝔣 𝔩𝔦𝔢𝔰. 𝔞𝔫𝔡 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥?

 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔠𝔬𝔳𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔱𝔥𝔢 𝔩𝔦𝔢𝔰, 𝔭𝔲𝔯𝔢 𝔞𝔫𝔡 𝔠𝔩𝔢𝔞𝔫. 𝔞𝔫𝔡 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔦 𝔰𝔞𝔱 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔬𝔯𝔫𝔢𝔯.

 𝔡𝔦𝔯𝔱𝔶, 𝔞𝔫𝔡 𝔠𝔯𝔶𝔦𝔫𝔤. "𝔠𝔬𝔪𝔢 𝔬𝔫, 𝔥𝔬𝔫𝔢𝔶, 𝔴𝔥𝔢𝔫 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔶𝔬𝔲 𝔰𝔱𝔬𝔭?"

 "𝔦𝔱´𝔰 𝔫𝔬𝔱 𝔱𝔦𝔪𝔢 𝔶𝔢𝔱!" 𝔦 𝔞𝔩𝔴𝔞𝔶𝔰 𝔞𝔫𝔰𝔴𝔢𝔯𝔢𝔡.

 𝔦 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔫𝔬 𝔪𝔬𝔯𝔢 𝔥𝔬𝔭𝔢, 𝔦´𝔳𝔢 𝔞𝔩𝔯𝔢𝔞𝔡𝔶 𝔴𝔞𝔰𝔱𝔢𝔡 𝔦𝔱.

 𝔦 𝔥𝔞𝔡 𝔞 𝔠𝔥𝔞𝔫𝔠𝔢, 𝔟𝔲𝔱 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔢𝔫𝔡 - 𝔱𝔥𝔞𝔱´𝔰 𝔴𝔥𝔞𝔱 𝔥𝔞𝔭𝔭𝔢𝔫𝔢𝔡.♥ naegiri FOREVER ♥I and Monokuma went to commit suicide XDgoodbye, people! :3
~~~


^^ Thanks, monokuma, on the latest photos *רוצה לפתוח חשבון חדש ללא פייסבוק ? הירשם בחינם

או
אימייל:


סיסמא:


 © כל הזכויות שמורות ל-עיר הספרים | תקנון האתר | עיר הציורים | עיר הלימודים | תוכן פוגעני/מפר זכויות יוצרים ? לחץ לדיווח!