:
1154


4 -
ᏞᎥᏁᎾᎽ |  43
  


    ªª ª   âªanime girlââ     

♥ ◄ :    ► 

♥ ◄: 17  ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄ : 9 , , , , , , 85 , , , , , , . ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ◄ : ,   ► 

♥ ◄ :  ► 


ÃâÂÃËâ ÃâÂ/ÃâÂINUÃâÂÃÂÂÃâ¤ÃÆÂÃâÂÃÆË [pixiv]

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄: 17 ► 

♥ ◄ : , , , , . ► 

♥ ◄ :   6 , 7 , , , 13 ,

► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : , ,  ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄ :  ► 


♥ ◄ :   ► 

♥ ◄: 17 ► 

♥ ◄ : , , , ,   , .

► 

♥ ◄ :  4 , , , , , , , , .► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ◄ :  ► 


♥ ◄ :   ► 

♥ ◄:17  ► 

♥ ◄ : , , , .

: , , ,  ► 

♥ ◄ :   , , 

5 ,   , , , , , , , , , . 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄ : , ► 

♥ ◄ :  ► 


Airport in Greece was so confusing, numbers for gates nowhere to be found! I freaked out!! I saw one guy, omg he was so familiar to me, like I saw him before, but I know I didnt. I asked him for help and he was so happy to show me the way, even he said too, they renovate and made a complicated. He was such an angel  He was so calm even himself didnt know the way  And he was trying to calm me down. In that moment.. I was thinking I need a man like this  When it was a time to separate I heard a

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1000 ► 

♥ ◄ : , , ,, ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► Anime Angel Girl http://www.youtube.com/user/MRAnimeMaster96 http://anime-master-96.deviantart.com/

♥ ◄ : ´ ► 

♥ ◄: 1700 ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► No larger size available

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1800 ► 

♥ ◄ : , , ,   ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 


Si no quieres que publique tu pin dÃÂmelo y lo borrÃÂ If you do not want me to publish your pin, tell me and delete it

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄:1700  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► ♥ ◄ :  ► 

♥ ◄:1700  ► 

♥ ◄ : , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► ÐÐÐÐÑÑÐ

♥ ◄ : ´ ► 

♥ ◄: 1600 ► 

 ◄ : , , , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► #wattpad #vin-tng (CaÌm hÆÌng tÆÌ khi nghe B,S&T cuÌa caÌc oppa <3) ThÃªÌ loaÌi: 12 choÌm sao, fanfic, long fic TiÌnh traÌng :on going  TaÌc giaÌ: Mun  VÄn AÌn: Oan gia, eÌo le, ÄÃÌ kiÌ, thuÌ hÃÌn... MaÌu...ngoÌt ngaÌo nhÆ em vÃÌy... TÃi ÄaÌ mÃÌt bao nhiêu nÆÆÌc mÄÌt vaÌ mÃÌ hÃi viÌ anh ? (BiÌa: by TranTuyet964 #DÆÆn...

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1900 ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄ : ► 
6
✘αcid✘

38
ᏞᎥᏁᎾᎽ
,
39
✘αcid✘
? ?
39
Rin.

40
ᏞᎥᏁᎾᎽ

40
Rin.
?
40
[ ]


" 🍋 90% ( 2 )


39 " Asi ( 3 )

Strangers | .. : - .. - : || .. : . | .. : .. : : .

this is our fate . : ( . ) : . .-. : ..- : || .. : . : . ✨Tara✨ | . : ???|| ( !) : ( ) .. : 🤣 : ^^ . ~ : ~ (18 ) ::


?

:


:


 © - | | | | / ? !