:
1830


4 -
ᒪYᖇIᑕᗩᒪ |  3
  


    ªª ª   âªanime girlââ     

♥ ◄ :    ► 

♥ ◄: 17  ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄ : 9 , , , , , , 85 , , , , , , . ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ◄ : ,   ► 

♥ ◄ :  ► 


ÃâÂÃËâ ÃâÂ/ÃâÂINUÃâÂÃÂÂÃâ¤ÃÆÂÃâÂÃÆË [pixiv]

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄: 17 ► 

♥ ◄ : , , , , . ► 

♥ ◄ :   6 , 7 , , , 13 ,

► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : , ,  ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄ :  ► 


♥ ◄ :   ► 

♥ ◄: 17 ► 

♥ ◄ : , , , ,   , .

► 

♥ ◄ :  4 , , , , , , , , .► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ◄ :  ► 


♥ ◄ :   ► 

♥ ◄:17  ► 

♥ ◄ : , , , .

: , , ,  ► 

♥ ◄ :   , , 

5 ,   , , , , , , , , , . 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄ : , ► 

♥ ◄ :  ► 


Airport in Greece was so confusing, numbers for gates nowhere to be found! I freaked out!! I saw one guy, omg he was so familiar to me, like I saw him before, but I know I didnt. I asked him for help and he was so happy to show me the way, even he said too, they renovate and made a complicated. He was such an angel  He was so calm even himself didnt know the way  And he was trying to calm me down. In that moment.. I was thinking I need a man like this  When it was a time to separate I heard a

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1000 ► 

♥ ◄ : , , ,, ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► Anime Angel Girl http://www.youtube.com/user/MRAnimeMaster96 http://anime-master-96.deviantart.com/

♥ ◄ : ´ ► 

♥ ◄: 1700 ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► No larger size available

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1800 ► 

♥ ◄ : , , ,   ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 


Si no quieres que publique tu pin dÃÂmelo y lo borrÃÂ If you do not want me to publish your pin, tell me and delete it

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄:1700  ► 

♥ ◄ : , , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► ♥ ◄ :  ► 

♥ ◄:1700  ► 

♥ ◄ : , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► ÐÐÐÐÑÑÐ

♥ ◄ : ´ ► 

♥ ◄: 1600 ► 

 ◄ : , , , ► 

♥ ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► #wattpad #vin-tng (CaÌm hÆÌng tÆÌ khi nghe B,S&T cuÌa caÌc oppa <3) ThÃªÌ loaÌi: 12 choÌm sao, fanfic, long fic TiÌnh traÌng :on going  TaÌc giaÌ: Mun  VÄn AÌn: Oan gia, eÌo le, ÄÃÌ kiÌ, thuÌ hÃÌn... MaÌu...ngoÌt ngaÌo nhÆ em vÃÌy... TÃi ÄaÌ mÃÌt bao nhiêu nÆÆÌc mÄÌt vaÌ mÃÌ hÃi viÌ anh ? (BiÌa: by TranTuyet964 #DÆÆn...

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄: 1900 ► 

♥ ◄ : , , ,  ► 

♥ ◄  ► 

♥ ◄ :  ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ : ► 

♥ ◄ :   ► 

♥ ◄ : ► 
6
✘αcid✘

102
ᒪYᖇIᑕᗩᒪ
,
104
✘αcid✘
? ?
104
Rin.

104
ᒪYᖇIᑕᗩᒪ

104
Rin.
?
104
[ ]


" spooky jeongguk ( )

: 204
767 " Snow Angel ( 3 )

| .. : --->.<--- .. | : .... VS | | .. : --->.<--- || .. : . ( ) : . : () - . ? . & 2+3 || ♥ : , ! , , ! ! : | .. : . . : ! : , . : ........... : | : ... , ! | XD| : , | .. : --->.<--- (14+) || : : , . . , , . , . : ?:


?

:


:


 © - | | | | / ? !