:
841


.. -
|| |  6
  


: ( )


:

:

: 16

: ,

: ?

:


:

: 14

: , , , .

:   . .

: |"+|


Related imageImage result for â ª   ââRelated image

:

: 15

: , , , , .

: . .

: ||


Related image

:

:

:


ëëë ì¤ìëë ëí ììëì¤ êì ìêê êë ë ìíìëë¤. ëí ì íì ììì ììì ì  ìíëë ...


Image result for â ª   ââ

:

:

:

:


Image result for â ª   ââ

:

: 17

: , (), ,

:

:


:

Image result for â ââ

:

:

:

:


Image result for â ââ

:

: 14

: , , , , , ,

:


Image result for â ââ

:

:

:

:


Image result for â ââ

:

: 15

: , , , , , ,

:

:


Image result for â   ââ

:

: 16

: , , , ,

: 10

: ||


Image result for â   ââ

: ( )

: 15

: , , , , , , ,  

: 4 13

: ||


:


Image result for â   ª ââ

:

:

:

:


Related image

:

:

:

:


Related image

:

: 20

: , ,

:

: |"=|Image result for â   ª ââ

:

:

:

:3 .

, .

!49
.
;-;
86
||
..
162
||

170
♠シャギーカワ|

170

:16 :, :
170

- .
170

-
170

, : :15 :, , , , : :
170


170


170
||

170
♠シャギーカワ|
😝
170
||
5
170
♠シャギーカワ|
?
170
♠シャギーカワ|
?
170
♠シャギーカワ|
👍
170
||
( ..)
170

?
170
♠シャギーカワ|
?😅
170

? ^^
171
♠シャギーカワ|
?
171
♠シャギーカワ|
- 14* *
171
♠シャギーカワ|
?...
171
♠シャギーカワ|

171

?
171
♠シャギーカワ|
😂 ...
171
||
4
171
♠シャギーカワ|
? ? 6|5
171
||
?
171
♠シャギーカワ|
..
171
🇵​🇮​🇳​🇰
? :. :14 :,, . : .
171

-
171

/ : :14 - , ,,, , , :
171
_Loren_
- .. ( )
172
♠シャギーカワ|
😊
172
||
5 . . ( .)
172
♠シャギーカワ|

172
♠シャギーカワ|
:
172
♠シャギーカワ|
😊
172
♠シャギーカワ|
: :15.5 : : ..
172
||
..
172
♠シャギーカワ|
XDD
172
Rin.
..
172
♠シャギーカワ|
...
172
Rin.
*
172
Rin.
, ...
172
Rin.
?
172
||

172
♠シャギーカワ|
?
172
[ ]

~ 3:
3 " 🎀 ( 6 )


" morte ( 2 )


.. : .. .. . | | : .. ?! : ;) ´ : ! || .. : : , . Angels| .. : ... .. {}, | .. : . The Fifth Wave| . : . . ! D: : , , , | .. : --->.<--- ||.. : ? ||lucy : , . . .. || Angel : .. , , , . - : 18 ... : , , 18 . ... | : : , . -12 , . ||||||||||||||||| .. : : . ( ?) : , ´. , . , . , : , , ? || ✧𝐿𝒾𝓂𝑒✧ : ~ . ( ) : . ! : , - " " " " . : : () - . ? . ? : 2 . , . . : || . : 🌌 : . (18+) : ./ : . Fałling Stars || Star chan. : . | . : ^-^ : | : . . , , , . . (12+) || Angel : : - 1996 , 24 , ? m+a -mariculous lady bug : ... ... ? : : : , , . . | : ... , ! ? | : , ? ? ( 1 ) : ... ❤ & 2+3 || ♥ : , ! , , ! ! more 100 days : , ? ?. , 100 , . || . : . secret : secret . ~ : ~:
?

:


:


 © - | | | | / ? !